Garantija precēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

                                                                                             

x